Show menu

Administration

Board of Directors

 

President
Anna Koukouraki

 

Vice Presidents
Andreas Rikakis (artistics)
Christina Giannakopoulou (administration)

 

Gen. Secretary
Yorgos Mouloudakis

 

Cashier
Eleni Koufogiorga

 

Executive Secretary
Maria Dourou
Olga Paparoupa
Efi Komninou